صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ (۰.۵۱) ۰.۴۶ (۸۴.۳۴) ۴۳۷.۰۵
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۰.۵۴) (۰.۵۱) (۸۶.۱۴) (۸۴.۳۸)
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۰.۳۸) (۲.۳۸) (۷۴.۷۷) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۸۳) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۸۲ ۰.۳۱ ۱,۸۸۶.۵۷ ۲۱۲.۳۱
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ (۰.۱۷) ۰.۸۹ (۴۶.۵۳) ۲,۴۵۳.۴۳
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰.۲۱ ۰.۱۷ ۱۱۳.۴۱ ۸۹.۲۷
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۰.۵۴) (۰.۸۸) (۸۶.۱۱) (۹۶.۰۸)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ (۰.۰۹) ۰ (۲۷.۹۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۹۱ ۰ ۲,۵۹۳.۳۱ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۱۴۴.۵۷ ۱۴۹.۹۵
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰.۳ (۰.۷) ۱۹۹.۲۳ (۹۲.۴)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ (۰.۰۳) ۰ (۹.۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۰.۳۶ (۰.۰۱) ۲۶۶.۶۵ (۳.۳۹)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۶) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۱۷ ۰ ۸۸.۶۱ ۰