صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
هزینه‌های صندوقفهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس صفر ریال
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر

1-  کارمزد ثابت حداکثر  1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه­ التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق  با لحاظ شرایط ذیل:

2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بوده بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­ گردد.

2-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می­ گردد.

2-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4-با توجه به وجود هزینه­ های صندوق، هزینه معاملات و حساب­ های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­ گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می­ گردد.

4 کارمزد متولی سالانه یک در  هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1500 میلیون ریال خواهد بود.
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 1.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبهبندی، با تایید مجمع.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :
هزینه‌های ثابت سالانه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، مبلغ 6.000 میلیون ریال تعیین گردید. هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:
1- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال 15.000 ریال؛
2- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال 90.000ریال؛
3- سالانه 0.00025 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛
4- سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از 30 هزار تا 50 هزار میلیارد ریال؛
5- سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق بالای 50 هزار میلیارد ریال؛

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور و ابطال

ندارد

مدیر ثبت

جریمه ابطال

واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم (در فرض قطع همکاری نیروی انسانی با کارفرما) و واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم

1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال 30 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 90 روز و برابر یا کمتر از 120 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 120 روز و برابر یا کمتر از 150 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: مبنای تاریخ موثر جهت محاسبه جریمه ابطال برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم اولین صدور واحد سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است و برای واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع سوم اولین واحدهای سرمایه‌گذاری معتبر صادر شده است. (روش اولین ابطال از اولین صدور)

صندوق