صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان مفید
6.000.000
2 گروه خدمات بازار سرمایه مفید 3.000.000
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1.000.000
  جمع 10.000.000