صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.10.02
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.10.02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست