صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع تعیین صاحبین امضاء مجاز صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع تعیین صاحبین امضاء مجاز صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست