صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1402.12.27
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ 1402.12.27
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست